Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Rádi vám poradíme

RM pro, s. r. o.
Čechyňská 353/8
60200, Brno
tel: +420 602 573 188
napište nám
www.venkovniklimatizace.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 42 090 Kč
skladem

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


platné od 1. 7. 2016

  1. 1. Úvodní ustanovení

1.1.               Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti RM pro s. r. o., identifikační číslo: 293 62 334, se sídlem Brno, Čechyňská 353/8, PSČ 602 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 75405 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonu, internetových obchodů prodávajícího nebo elektronické pošty. Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na webových stránkách umístěných na internetových adresách www.venkovniklimatizace.cz a www.venkovni-klimatizace.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.               Kupující je spotřebitelem, pokud je fyzickou osobou a s prodávajícím jedná a uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3.               Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.               Znění podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 

  1. 2. Uživatelský účet

2.1.               Při objednávání zboží přes internetový obchod prodávajícího může kupující na základě registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že webové rozhraní obchodu neumožňuje zřídit uživatelský účet, může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.               Při registraci na webové stránce a při objednání zboží jiným způsobem je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.               Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.               Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně podmínek).

2.5.               Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. 3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.               Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.               Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a údaj o počtu kusů, které může jeden kupující koupit, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.               Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.               Kupující je oprávněn objednat zboží prostřednictvím

a)       telefonu na telefonním čísle uvedeného na webových stránkách,

b)       elektronické pošty zasláním objednávky na elektronickou adresu uvedenou na webových stránkách,

c)       internetových obchodů umístěných na webových stránkách.

3.5.               Pro objednání zboží vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:

a)       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu nebo je uvede do formuláře),

b)       způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c)       údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

d)       informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.               Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku přes internetový obchod odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko s označením „odeslat“ nebo s jiným označením stejného významu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.               Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.               Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě objednávky prostřednictvím telefonu je smlouva uzavřena telefonickým přijetím objednávky.

3.9.               Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího zejména tehdy, pokud se objednané zboží již nevyrábí, nedodává či jej dodavatel nemá na skladě a čekací doba by přesáhla dobu dodání dle podmínek nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

3.10.           Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem jeho objednávky, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu.

3.11.           Zasláním objednávky kupující vyslovuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

  1. 4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.               Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo

b)       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-2166200247/0100, vedený u společnosti Komerční banka a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.               Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.               Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že kupní cena objednaného zboží převyšuje částku 10.000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4.               V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.               Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

  1. 5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.               Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze zejména odstoupit od kupní smlouvy

a)       dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

b)       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.               Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@venkovniklimatizace.cz.

5.3.               V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.4.               V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.               Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.               V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

  1. 6. Přeprava a dodání zboží

6.1.               V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.               Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

6.3.               Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.               Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne uhrazení kupní ceny, pokud není u konkrétního zboží na webovém rozhraní uvedena jiná dodací lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit v odůvodněných případech, zejména v případě delší dodací lhůty dodavatele prodávajícího.  V tomto případě je prodávající povinen o tomto prodloužení kupujícího informovat.

6.5.               Kupující bude o čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí.

6.6.               V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.               Zboží je prodávající povinen zabalit způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

6.8.               Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.9.               Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat v souladu s těmito podmínkami

 

  1. 7. Práva z vadného plnění

7.1.               Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.               Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

d)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.               Ustanovení uvedená v čl. 7.2. podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.               Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.               Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, a kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí; toto právo se nevztahuje na:

a)       u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)       na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

d)       vyplývá-li to z povahy věci.

7.6.               Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Uplatnění těchto práv osobně u prodávajícího je možné pouze po předchozí domluvě přes kontaktní e-mail nebo telefonní spojení uvedená v čl. 10. 6. podmínek.

7.7.               Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.8.               Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

  1. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.               Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@venkovniklimatizace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.               K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3.               Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. 9. Ochrana osobních údajů

9.1.               Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.               Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, rok narození, identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo) za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn tyto osobní údaje zveřejnovat ani poskytovat třetím osobám, s výjimkou situace související s dodáním zboží či realizací platby kupní ceny (jméno, číslo účtu a adresu dodání). Poskytnutí uvedených údajů je povinné.

9.3.               Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4.               Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5.               V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)       požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.6.               Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7.               Pokud to kupující v souvislosti s objednávkou neodmítl, je prodávající oprávněn použít elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v souvislosti s objednávkou, pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků. Prodávající je v takovém případě povinen dát kupujícímu i při zasílání každé jednotlivé zprávy jasným a zřetelným způsobem možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu.

9.8.               Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

  1. 10. Závěrečná ustanovení

10.1.           Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.           Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.3.           Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.4.           Kupní smlouva včetně podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.           Přílohu podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný na webových stránkách prodávajícího.

10.6.           Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Brno, Čechyňská 353/8, PSČ 602 00, adresa elektronické pošty info@venkovniklimatizace.cz, telefon +420722447077.

 

V Brně dne 18. 6. 2016

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.docx